Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Afdelingsmøder » Afdelingsmøde referat

 
REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
 
tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 i Ålholm Kirkes sidelokaler.
 
DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde.
3. Regnskab - til orientering.
4. Godkendelse af afdelings driftsbudget for det kommende år.
5. Forslag:
5a. Afholdelse af Jubilæumsfest 2. april 2020
5b. Hundehold
5c. Ændring af husorden om hund, så det er frit til at få besøg af hund.
6. Valg:
  1. Valg af Formand Gert Pedersen – Modtager genvalg.
  2. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Maibrith Pedersen – Modtager genvalg.
  3. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Charlotte Petersen – Modtager genvalg.
  4. Valg af 1 Suppleant til Bestyrelsen for 2 årig periode.
7. Eventuelt.
 
Ad 1: Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslår Christina Jensen fra OB hun blev enstemmigt valgt.
Tilstede: 32 husstande – 64 stemmer
 
 
Ad 2: Beretning.
Gert Pedersen fremlægger Bestyrelsens beretning.

Gert fortæller er vores gårdanlæg samt tørrestativer nu er færdig efter en masse problemer. Samt alle kloaker og stikledninger og pumpebrønde og nye sten omkring havehuset er færdige.

I forbindelse med vores nye brugsvand er vi godt tilfredse bortset fra vores 3 ud 5 pumper er sat så lavt så de ikke kommer til at virke og vi i bestyrelsen er godt utilfredse da de pumper koster 25000 kr.  pr. stk. så der for har vi en lille sag kører med dem.

Gert fortæller hvor nødstoppet til vandet i kælderen i tilfælde vandskade i lejligheden.

Så har vi haft et problem med skotrende på Vigerslevvej det viste sig at det rem inde under var rådnet væk så hvis der kom en stor storm ville hele taget falde sammen.
Vi holder øje med resten af taget frem over.

Og vores carport er til barnevogne Christianiacykler og ikke til motorcykler og almindelige cykler.

Gert siger at brandvæsnet har været i vores opgange og der er maser lort på trapperne og hvis vi ikke gør noget det kan vi få en stor bøde det er vores eneste flugtvej.

Væggelus er begyndt at blive et problem

Kommentarer fra salen:
Gitte Nielsen Vig.: Kan man gøre noget forebyggende for at undgå væggelus?
Gert: Nej. Og man SKAL have en professionel ud og sprøjte.
Susanne Lozhe Vi.:  Sætter sig bag billeder, sengeramme osv. Læg også mærke til bid på kroppen.
Bente Lau, Ål.12: Har oplevet væggelus bag på ledninger!

Godkendelse af beretning:
62 for. 2 blanke
Beretningen er godkendt.


Ad 3: Regnskab.
Gennemgang ved Kenneth.
Kommentarer fra salen: Gitte Nielsen Vig.: Hvorfor tjener AAB på nye køkkener?
Kenneth: Det er et lån, der betales tilbage til AAB.
 
 
Ad 4: Driftsbudget.
Gennemgang ved Kenneth.


Kommentarer fra salen:
Camilla, Ål. 8: Hvilke vinduer bliver sat i?
Gert: Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt hvad vinduer det bliver. Det er helt op til Københavns Kommune.
Gitte Nielsen Vig.: Overskud i budgettet – så stiger vi vel ikke i husleje?
Kenneth: Nej vi stiger ikke, men vi kan også vælge, at få huslejen sat ned.
Andreas, Vig.: I princippet kan vi vælge at bruge pengene, når vi har besluttet i efteråret.
Susanne Lozhe Vig. 24: Hvad er A47- Vandmålere?
Kenneth: det er minol vandmålere

Godkendelse af budget:
For: 52. Imod: 2. Blank: 10
Budgettet er godkendt.

Ad 5. Forslag
5 a: Jubilæumsfest: Festudvalg
Beboere der melder sig til festudvalget:
Kenneth Damm,
Gert Pedersen
Camilla, Ål. 8.
Pernille Br. 19
Dorthe Ål. 12.
Per Br. 17

5 b: Hund
Beboer ønsker det sendt i urafstemning, derfor stemmes der om dette:
For: 54. Imod: 4. Blank: 6
Forslaget om hund sendes til urafstemning.

5 c: Besøg af hund
Besøg af hund, husorden skal ændres. De sidste 2 sidste linjer i § 7 stk. 4 - Hyppige besøg af personer med husdyr (hund) sidestilles med husdyrhold slettes.
For: 38. Imod: 22. Blank: 4
Forslaget er vedtaget.
 
Ad 6:
  1. Valg af Formand Gert Pedersen – Modtager genvalg. Genvalgt
  2. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Maibrith Pedersen – Modtager genvalg. Genvalgt
  3. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Charlotte Petersen – Modtager genvalg. Genvalgt
  4. Valg af 1 Suppleant til Bestyrelsen for 2 årig periode: Per og Helle stiller op
Per Larsen: 33 stemmer - Helle Bramslykkevej 7: 24 Stemmer - Per blev valgt.

Ad 7: Eventuelt

Kommentarer fra salen:
Camilla Ål 8: Undre mig over at bænke skal låses fast i gården. 3 Bestyrelsesmedlemmer i Havehuset bestemmer. Børnene er der plads til, for det er vores børn der er i gården.

Charlotte Br 17: Der er nogle der er forstyrret, ikke kun bestyrelsen og vi får klager fra beboere. Vi ønsker en større spredning af bordene.

Dorthe Ål 12: I har stemt os ind i bestyrelsen, så vi har lov til at beslutte ting på afdelingens vegne.
Hvad sker der med fortov på Ålholmvej?

Gert: Vi har valgt den forkerte gartner, han har ikke lavet det han skulle.

Randi Jørgensen: Brugsvandsmålere fra Minol er ikke blevet nulstillet?

Gert: De aflæses elektronisk, de bliver ikke nulstillet, men køre videre fra der de er kommet til når de bliver aflæst engang.

Kenneth: Bestyrelsen bliver kontantløse så alt betalingen f. eks leje af lokale skal ske på Mobilepay eller beløbet bliver opkrævet over huslejen.
 
Referent: Per Larsen
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer
 
 
 
Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526