Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Afdelingsmøder » Ekstraordinær Afdelingsmøde referat

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
Onsdag d. 06. marts 2019 kl. 19.00
I Ålholm Kirkes sidelokaler.
 
DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent
2. nye vinduer
3. Renovering af toilet
4. Elektroniske låse

 
Tilstede: 51 husstande = 102 stemmer.

AD 1: Kenneth Damm (KD) er enstemmigt valgt til ordstyrer. KD informerer om, at der er 2 stemmer pr husstand og proceduren ved afstemning.

AD 2: nye vinduer
KD forklarer, at det opstillede forslag og bilag om nye vinduer, vil give en huslejestigning på op til 12 % og gennemgår herefter bestyrelsens anbefaling om en mini helhedsplan, der bl.a. omhandler vinduer, sålbænke, gavle og hoveddøre (til lejlighederne). Denne samlede løsning vil give store besparelser for afdelingen. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der stemmes ”nej” til forslaget. Hvis der stemmes nej, går bestyrelsen videre med det og håber på, at kunne fremlægge mini helhedsplanen i maj 2019. Hvis beboerne synes, at helhedsplanen bliver for bekostelig, kan vi gå tilbage til blot at udskifte vinduerne.

Spørgsmål:
Kelly, Ålh.v. 14 sttv: ”Hvad er sålbænke?”
Svar: Det er den liste under vinduerne.

”Kommer der et budget med fra Landsbyggefonden til mig, så vi ved hvad vi stemmer om?”
Svar: Ja, men vil prøve at få det hele med, så man ved hvad der er realistisk og muligt.

Werge, Br.v 23: ”Hvor skal vi vente 10 mdr. siden sidste møde på at I anbefaler at stemme nej nu?”.
Svar: Vi beklager, at det har taget så lang tid, men der er mange aspekter der skal undersøges til bund, inden vi kunne anbefale et nej.

Susanne Jørgensen, Ålh.v:
1. ”Det er en god ide med at søge om tilskud til store renoveringer, men jeg synes at have set i budgettet, at der bliver varslet en huslejestigning?”
2. ”Hvorfor vælger man at bruge penge på at udskifte vores hoveddøre? Hvorfor udskifter man ikke bare dem, der er dårlige?”
Svar:
1. Nej, det bliver ikke en stigning pga. vinduerne. Der lægges penge til side til det på DV-planen.
2. Mange af dørene er utætte og utidssvarende. Også brandsikkerhedsmæssigt er de for dårlige. 

Dorthe, Ålh.v. 12: ”Efter den nye vejbelægning på Ålholmvej, er der meget larm, hvis det regner. Dette problem vil blive afhjulpet, hvis vi får nye vinduer, det er støjreducerende”.
Olsen, Ålh.v. 6: ”Mine vinduer fejler ikke noget. Har I et tal på, hvor mange vinduer, der rent faktisk ikke er gode nok?”
Svar – Gert: Vi har fået undersøgt vinduer, både til gaden og gården, og der skydes på, at der ca. er 40 % der trænger til udskiftning.

”Hvad er tidshorisonten, hvis der stemmes ja til mini helhedsplanen?”
Svar: Det vil tage længere tid, fordi der er mange ting, der skal falde på plads, inden det iværksættes. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt love, hvornår det er klart”.

Afstemning om forslag til udskiftning af vinduer i hele afdelingen:
Ja: 18
Nej: 58
Blank: 22
Forslaget er faldet. Der var stor enighed om, at vente på et udspil om mini helhedsplanen.  

AD 3: Renovering af toilet
Det vil kun betyde huslejestigning til de beboere, der renovere deres badeværelse. Der kan dog være enkelte uforudsete ting, der skal udskiftes/repareres, og disse ting vil blive dækket af penge fra DV-planen og bevirker derfor ikke huslejestigning. Der kan renoveres 25 lejemål og 5 flyttelejligheder pr. år. Det foregår efter først til mølle-princippet. Det bliver nævnt, at det ikke er muligt at flytte toilettet pga. faldstammen. Der skal lægges fliser på gulvet og nye nedsænkede lofter pga rør og overboens faldstamme.
Afstemning om forslag om renovering af toiletter efter samme model som køkkener med råderetsprincippet:
Ja: 60
Nej: 10
Blank: 32
Forslaget er vedtaget.

AD 4: Elektroniske låse
Der er sat penge af på DV-planen til nye låse på hoveddørene. Dette er godkendt for flere år siden på DV-planen.  Bestyrelsen har før foreslået elektroniske låse, men det blev der stemt nej til. Pengene kan ikke bruges til andet, de er øremærket til det. Derfor foreslå bestyrelsen nu, at der stemmes om elektroniske låse i gadedørene, hvor man i en overgangsperiode beholder mulighed for brug af alm. nøgle. Det er så meningen, at nøglerne på sigt udfases. Det nævnes endvidere, at der er markant lavere driftsomkostninger med elektroniske låse, der vil ikke være nøgler i omløb og brikkerne kan blot stille om ved fraflytning. Det er et stort problem med fraflyttere, at de har lavet ekstranøgler, der ikke er blevet afleveret. Systemet er også mere sikkert, da vi undgår uvedkommende.
Afstemning om elektronisk låsesystem på hoveddøre:
Ja: 69
Nej: 12
Blank: 21
Forslaget er vedtaget.

Referent: Charlotte Petersen/Hanne Needham

 
Bestyrelsen siger tak for et godt møde
Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526