Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Husorden mv. » Vedligeholdelsesreglement » Vedligeholdelsesreglement Bilag A » Hvordan gør jeg

Hvordan gør jeg.

 

Mød op på afdelingskontoret i åbningstiden og få et ansøgningsskema og en snak

om projektet.
 

Det udfyldte ansøgningsskema og en tegning/skitse af dit projekt afleveres efterfølgende til afdelingsbestyrelsen, som skal godkende projektet.

 

Når godkendelsen er sket, skal der indsendes en ansøgning til Københavns Kommune – hvilket afdelingsbestyrelsen sørger for.

 

Først når Boligforeningen AAB - dvs. hovedkontoret - har kommunens godkendelse, kan

afdelingen give tilladelse til, at projektet påbegyndes.

 

Du skal efterfølgende samle alle regninger og bilag som har med arbejdet at gøre, og aflevere dem på afdelingskontoret ved arbejdets afslutning - så vi kan få den rette størrelse på

realkreditlånet.

 

Du synes muligvis, at reglerne forekommer lidt snørklede, men overhold dem alligevel, idet det ellers er muligt, at lånegodkendelsen bliver annulleret.

 

Afdelingsbestyrelsen kan, efter ovenstående retningslinjer, foretage forbedringsarbejder eller udskiftninger af køkkener eller badeværelser i afdelingens flyttelejligheder, når det skønnes at være nødvendigt i forhold til den boligstandard, der ønskes i afdelingen.

 

Dette tillæg til råderetskataloget er vedtaget på beboermødet i afdeling 13 den 30 maj 2012 

Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526