Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Afdelingsmøder » Indkaldelse til Afdelingsmøde
  INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
I henholdt til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde.
 
Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 I Ålholm Kirkes sidelokaler.
 
DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde.
3. Regnskab - til orientering.
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelle forslag.
6. Valg:   a. Valg af Formand Gert Pedersen – Modtager genvalg
                 b. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Maibrith Pedersen – Modtager genvalg
                 c. Valg af 1 Bestyrelsesmedlem Charlotte Petersen – Modtager genvalg
                 d. Valg af 1 Suppleant til Bestyrelsen for 2 årig periode
7. Eventuelt.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal forevises dokumentation for, at man bor i afdelingen (evt. sygesikringsbevis).
Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest
tirsdag den 14. maj 2019

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning. Husk at anføre, navn og adresse, samt tlf.nr. og mail-adresse. Blanket til forslag kan fås på afd. kontoret eller findes på afdelingens website www.aab13.dk under afdelingsmøder. Du er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen hvis du ønsker hjælp/vejledning til et forslag der ønskes belyst/behandlet på afdelingsmødet.

Endelig dagsorden med bilag vil blive udsendt senest 1 uge før mødet.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
 
Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526