Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Husorden mv. » Råderetskatalog » Råderetskatalog Bilag


Regler for individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser i AAB, afd.13

 

(supplement tit Boligforeningen AABs råderetskatalog vedr. den kollektive råderet)

 

Den enkelte andelshaver kan ved henvendelse til afdelingskontoret indgå aftale om afdelingsfinansieret modernisering af køkken eller badeværelse, med de herunder fastlagte muligheder og

begrænsninger.

Forbedringsudgifterne finansieres ved optagelse af fast forrentet realkreditlån over 20 år.

Ved arbejdets afslutning tillægges boligafgiften en forhøjelse pr. måned, der dækker ydelsen på realkreditlånet. Denne boligafgiftsforhøjelse bortfalder, når lånet er tilbagebetalt.

 

For at sikre rimelig kvalitet i forbedringsarbejderne foreslås en ramme for håndværkerudgifterne

på maksimum 100.000 kr.

 

Ved 100.000 kr. bliver huslejestigningen på ca.650 kr. pr. måned (med 2012 renteniveau).

 

Alle arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere.

 

De enkelte andelshavere kan frit vælge mellem følgende leverandører:

·         HTH Køkken

·         Vordingborg Køkken

·         Tvis Køkken

·         lkea Køkken

·         eller andre leverandører, der matcher ovenstående kvalitet.

 

Antallet af mulige forbedringer vil være afhængig af den mulige låneoptagelse.

lnden for ovennævnte lånefinansierede beløbsgrænse kan forbedringsarbejderne omfatte:

·         Klargøring af vægge samt malerbehandling af vægge og loft.

·         Flisebeklædning

·         Fornyelse af køkkenvask og armatur og diverse WS arbejder

·         El-installationer

·         Ny gulvbelægning eller afhøvling af eksisterende gulve

·         Ændring af ikke bærende skillerum

 

For badeværelser kan forbedringsarbejderne omfatte:

·         Fliser på vægge o Fliser eller klinker på gulv

·         Gulvvarme

·         Fornyelse af vask og armaturer og diverse WS arbejder

·         El-installationer

 

Det færdige arbejde skal synes af synsinspektør fra Byggeteknisk Afdeling.

 

Bemærk Alle former for hårde hvidevarer kan ikke medtages i projektet.


 

Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526