Boligforeningen AAB Afd. 13 Valby
Husorden mv. » Vedligeholdelsesreglement » Vedligeholdelsesreglement Bilag A


Vedligeholdelsesstandard

Bilag A til vedligeholdelsesreglement for afdeling 13

ejendomsnummer:

Indsendt d. Udkast d. Indsendt: 10 maj 2012

Vedligeholdelsesstandard.

Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det. Ved beboerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kun var istandsat, hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det.

Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.

 

Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig.

Det er markeret for de enkelte arbejder om:

 

A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.

 

B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.

 

C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.

Generelt om materialevalg.

Generelt istandsættes med hvide standardfarver.
Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning.

Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne.

 

01.00 Lofter.

Standard

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

01.01 Malerbehandling af lofter § 26, stk.2 (hvid).                       A, C

          Udgiften overtages af afdelingen med 1 % pr. måned.

          Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift.

 

01.02 Farveændring (reetablering til hvid).                                  Farveændring : C

 

01.03 Ommaling af loft pga. rester fra træværksmaling.              Ommaling : C

 

01.04 Filt.                                                                                       01.04 Filt: A

 

01.05 Strukturmaling.                                                                    01.05 Strukturmaling: C

 

Udførelse.

Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres.

 

02.00 Vægge, speciel overflade.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

02.01 Tapetsering på oprindeligt malet overflade § 26, stk. 2.    A, C

          Udgiften overtages af afdelingen med 1 % pr. måned.

          Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift.

 

02.02 Maling af tapetserede vægge § 26, stk. 2 (hvid).                A, C

 

02.03 Hessianbeklædte vægge.                                                     02.03 Hessianbeklædte vægge: C

 

02.04 Malede hessianbeklædte vægge.                                         02.04 Malede hessianbeklædte vægge:   C

 

02.05 Malet rutex (savsmuldstapet).                                             02.05 Malet rutex (savsmuldstapet): A

 

02.06 Strukturmaling på væg.                                                        02.06 Strukturmaling på væg:   C

 

02.07 Væv.                                                                                            02.07 Væv : A

          Væv må kun opsættes på vægge når det ikke er hvor man bader.

          Ellers skal fraflytter betale, jf. nedenfor.

 

02.08 Ommaling pga. rester af træværksmaling på væg.             02.08 Ommaling pga. rester af træmaling på væg:  C

 

02.09 Filt.                                                                                        02.09 Filt: A

          Samme krav som i pkt. 02.07.

 

02.10 Farveændring (reetablering til hvid).                                   02.10 Farveændring (reetablering til hvid): C

 

Udførelse.

Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres.

 

Materialevalg til lofter og vægge.

Tapetsering.

 • Standard tapet
 • Rutex (savsmuldstapet)
 • Væv (kun på vægge i køkkener og i baderum, men ikke hvor man bader)
 • Filt (kun på lofter)

Maling.

 • Flügger Flutex 5
 • Beck & Jørgensen - B&J 5
 • Dyrup - 6161 Glans 5
 • Hygæa - Superpro 5 (forhandles hos Dyrup)
 • Eller tilsvarende kvalitet

Særligt om vådrum.

 • Flügger - Deksoplast 25
 • Beck & Jørgensen – B&J 738 eller Satin 774 Acryl
 • Dyrup - 6210 glans 25
 • Hygæa - superpro 25 (forhandles hos Dyrup)
 • Eller tilsvarende kvalitet

03.00 Gulve.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

03.01 Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler.  03.01 Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler: C

 

03.02 Omlakering efter opkogning af gulvlak.                               03.02 Omlakering efter opkogning af gulvlak: C

 

03.03 Udbedring af gennemslidning af laklag med/                      C

           uden misfarvning.03.03 Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden misfarvning:

 

03.04 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt                    C

           udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.).

03.04 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering (:

03.05 Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe.               03.05 Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe: A

 

03.06 Opskuring af ludbehandlet gulv.                                          03.06 Opskuring af ludbehandlet gulv:C

 

03.07 Vinylbelægning på gulv i køkken. Dog forudsat, at det      A

           er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning.

03.07 Vinylbelægning på gulv i køkken. Dog forudsat, at det er helt og velholdt ved fraflytning:

03.08 Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt,             A

           monteret korrekt og velholdt ved fraflytning.

03.08 Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt og velholdt ved fraflytning:

03.09 Almindeligt slid af dørtrin § 25, stk. 3.                                A

 

03.10 Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin.             03.10 Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin: C

 

03.11 Reetablering ved manglende dørtrin.                                 03.11 Reetablering ved manglende dørtrin: C

          Når de er fjernet på kommunen foranledning,

          er reetablering på deres regning.

 

03.12 Afrensning og behandling af sandlister,                              C

           skurelister og fejelister.03.12 Afrensning og behandling af sandlister, skurelister og fejelister:

 

03.13 Reetablering af manglende sandlister,                               C

           skurelister og fejelister.03.13 Reetablering af manglende sandlister, skurelister og fejelister:

 

03.14 Afslibning og lakering af malede gulve.                              03.14 Afslibning og lakering af malede gulve: C

 

03.15 Lakering pga. rester af væg, træværks og                          C

           loftsmaling på gulve.03.15 Ommaling/-lakering pga. rester af væg- og loftsmaling på gulve og træværk:

 

03.16 Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange           C

           (inkl. mellemslibning).03.16 Ridser i gulve slibes og gulvet lakeres med normalt mindst to lag lak/maling:

 

Udførelse.

Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (inkl. mellemslibning).

 

Materialevalg.

 

Trægulve.

 • Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers
 • Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik
 • Eller tilsvarende kvalitet

 

04.00 Vægge og gulve i badeværelser.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

04.01 Fjernelse af lim og klæberester fra opsatte knager,           C

           holdere og lign.

04.01 Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte knager, holdere og lign.:

04.02 Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader).               C

 

04.03 Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.).       04.03 Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.): A

 

04.04 Udgipsning af borehuller i fliser.                                          04.04 Udgipsning af borehuller i fliser: C

 

04.05 Udgipsning af borehuller mellem fliser.                               04.05 Udgipsning af borehuller mellem fliser: C

 

04.06 Afrensning af malede fliser eller fuger.                               04.06 Afrensning af malede fliser eller fuger: C

 

04.07 Erstatning af ødelagte fliser.                                               04.07 Erstatning af ødelagte fliser: C

 

04.08 Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm.        B, C

           slid skal afdelingen udskifte, § 25, stk. 3.

 

Udførelse.

Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.

 

Materialevalg.

Se punkt 01.00 og 02.00.

 

05.00 Dørflader og skabslåger.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

05.01 Mindre antal afskalninger.                                                   05.01 Mindre antal afskalninger: A

 

05.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført        C

           maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.).

05.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering:

05.03 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag.                    B05.03 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag:


05.04 Udbedring af ridser i større omfang.                                    05.04 Udbedring af ridser i større omfang: C

 

05.05 Udbedring af skader efter klæbemærker,                           C

           herunder farveændringer.05.05 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer:

 

05.06 Opsætning af manglende døre.                                            05.06 Opsætning af manglende døre: C

 

05.07 Rensning og behandling af afsyrede døre.                          05.07 Rensning og behandling af afsyrede døre: C

 

05.08 Udskiftning af døre med huller i.                                         05.08 Udskiftning af døre med huller i: C

 

05.09 Opsætning af manglende låger/hylder i skabe.                  05.09 Opsætning af manglende låger/hylder i skabe: C

 

05.10 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler.05.10 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler:         C

 

05.11 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler.         05.11 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler: C

 

05.12 Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler.           05.12 Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler: B

 

Udførelse.

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

 

Materialevalg.

 

Træværk.

Grunding (inden påføring af maling)

 • Flügger - interiør hæftegrunder
 • Beck & Jørgensen – mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725)  
 • Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275
 • Eller tilsvarende kvalitet

Maling

 • Flügger - Exolit 40
 • Beck & Jørgensen – Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans 50 786
 • Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50
 • Hygæa - Auqa 40 (forhandles hos Dyrup)
 • Eller tilsvarende kvalitet

Afsyret og råt træværk

 • Oliebehandles - Faxe produkter
 • Gori træpleje
 • Junkers (vandbaseret)  
 • Eller tilsvarende kvalitet

06.00 Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammer.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

06.01 Mindre antal afskalninger.                                                   06.01 Mindre antal afskalninger: A

 

06.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt                   C

           udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.).06.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering (: ..

 

06.03 Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid).           06.03 Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid): C

 

06.04 Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. § 25, stk. 3.     A

 

06.05 Nedslidt, men intakt malingslag.                                         B

          Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale.

 

06.06 Udbedring af skader efter klæbemærker,                           C

           herunder farveændringer.06.06 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer:

 

06.07 Gennemslidning af malingslag grundet almindeligt brug.   B

          Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale.

 

06.08 Afrensning af overmalede eller malerplettede                    C

           tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel

           samt væg og vinduesrammer.

06.08 Afrensning af overmalede eller malerplettede tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer:

06.09 Ommaling som følge af brug af eller rester af væg og        C

           loftsmaling på paneler, karme, vinduesrammer

           og indfatninger.

06.09 Ommaling som følge af brug af eller rester af væg- og loftsmaling på paneler, karme , vinduesrammer og indfatninger:

06.10 Afrensning af plastkarme.                                                    C

06.10 Afrensning af plastkarme:

06.11 Udbedring efter borehuller i plastrammer.                          C

06.11 Udbedring efter borehuller i plastrammer:

Udførelse.

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

 

Materialevalg.

Se punkt 05.00

 

07.00 Skabe og skuffer.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

07.01 Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde,                C

           døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug.

07.01 Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug:

07.02 Gennemslidninger på skabsbunde, døre, skabssider           A

           og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25. stk. 3.

 

07.03 Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder.           C

07.03 Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder:

07.04 Reetablering af manglende skabe og skuffer.                     C

07.04 Reetablering af manglende skabe og skuffer:

07.05 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler.         C

          07.05 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler: Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale.

 

07.06 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler.          C

07.06 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler:

07.07 Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler.           C

          07.07 Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler: Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale.

 

Udførelse.

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

 

Materialevalg.

Se punkt 05.00

 

08.00 Køkkenbordplader.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

08.01 Udbedring af matslidt til gennemslidt overflade.               C

08.01 Udbedring af matslidt overflade:

08.02 Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme        C

           genstande (gryder og lignende).

08.02 Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende):

08.03 Mindre skæremærker pga. alm. brug § 25, stk. 3.               A

 

08.04 Udbedring efter gennemslidt/huller i laklag.                      C

08.04 Udbedring efter brudt/huller i laklag:

08.05 Nedslibning efter dybe skæremærker.                                C

08.05 Nedslibning af dybe skæremærker:

08.06 Udbedring efter skæremærker i kantlister.                        C

08.06 Udbedring efter skæremærker i kantlister:

08.07 Udbedring efter skader af større omfang i kantliste.         C

08.07 Udbedring efter skader af større omfang i kantliste:

08.08 Udbedring efter brandmærker i kantlister                          C

           (f.eks. fra cigaretgløder).

08.08 Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder):

09.00 Komfurer og gas.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

09.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade.                   09.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade: A

 

09.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade.                  09.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade: A

 

09.03 Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug,              A

           § 25, stk. 3.

 

09.04 Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller            C

           bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring).09.04 Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring

 

09.05 Erstatning af manglende inventar                                       C

           (bageplader, riste eller brandpande).09.05 Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste eller brandpande):

 

09.06 Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring.  09.06 Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring: C

 

09.07 Udførelse af manglende afpropning af gasinstallation.      C

 

09.08 Gasmåler mangler, ny opsættes.                                         09.08 Gasmåler mangler, ny opsættes: C

 

10.00 Køle- og fryseskabe.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

10.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade.                   10.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade: A

 

10.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade.                  10.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade: A

 

10.03 Udbedring af mangelfuld rengøring.                                    10.03 Udbedring af mangelfuld rengøring: C

 

10.04 Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.).      10.04 Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.): C

 

10.05 Udskiftning af defekte tætningslister,                                 C

           der ikke skyldes slid og ælde.10.05 Udskiftning af defekte tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde:

 

10.06 Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger            C

           eller skabssider efter klæbemærker.10.06 Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klædemærker:

 

10.07 Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt

           reetablering af vand, afløb, strøm og køle- og fryseskabe.10.07 Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt reetablering af vand, afløb, strøm og køle- og fryseskabC

 

10.08 Rengøring af køle- og fryseskabe.                                       10.08 Rengøring af køle- og fryseskabe: C

 

11.00 Terrazzo- og flisegulv.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

11.01 Afkalkning af kalkbelægninger.                                           C

11.01 Afkalkning af kalkbelægninger:

11.02 Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse.               C

11.02 Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse:

11.03 Udbedring af ruoverflade, f.eks. efter afrensning med syreC

11.03 Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syre:

11.04 Manglende eller beskadigede fuger § 25, stk. 3.                 B

 

11.05 Afrensning af maling af gulve.                                             C

11.05 Afrensning af maling af gulve:

12.00 Sanitet.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

12.01 Udskiftning på grund af beskadiget overflade som             C

          følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning,

          misfarvning eller anden misbrug.

12.01 Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug:

12.02 Udskiftning på grund af revner, der ikke                             C

           skyldes krakelering.

12.02 Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering:

12.03 Udskiftning på grund af krakeleret overflade.                    B

12.03 Udskiftning på grund af krakeleret overflade:

12.04 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er               C

           rapporteret til ejendomskontoret.

12.04 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret:

12.06 Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn.      C

12.06 Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn:  

13.00 Koldt og varmtvandshaner, blandingsbatterier,

           brusere og badeværelsesudstyr.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

13.01 Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld             B

           vedligeholdelse eller skyldes slid og ælde.

 

13.02 Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er              C

           rapporteret til ejendomskontoret.

13.02 Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret:

13.03 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere.          C

13.03 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere:

13.04 Udskiftning af ødelagte hylder, knager,                              C

           spejl og toiletrulleholder.

13.04 Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholder:  

14.00 El-installationer og målere.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

14.01 Genetablering efter uautoriserede                                      C

           indgreb i el-installationer.

 

14.02 Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende,       C

           kontakter eller dæksler.14.02 Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dæksler:.

 

14.03 Reetablering af utilgængelige el-installationer                  C

          (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning).

 

14.04 Maling bag udskiftede varmemålere.                                  B14.04 Maling bag udskiftede varmemålere

 

15.00 Radiatorer og rør.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

15.01 Fastsiddende radiatorventiler, § 24, stk. 1.                         B

 

15.02 Mindre afskalninger på radiatorer og rør.                           A15.02 Mindre afskalninger på radiatorer og rør:

 

15.03 Flere afskalninger på radiatorer og rør.                              C15.03 Flere afskalninger på radiatorer og rør:

 

15.04 Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør.                   C15.04 Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør:

 

15.05 Malede radiatorer med radiatormaling.                              A15.05 Malede radiatorer med radiatormaling:

 

15.06 Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge                 C

           af ukorrekt brug.15.06 Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af ukorrekt brug:

 

15.07 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder           C

           farveændringer, samt hakker og skrammer.15.07 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammer:

 

15.08 Udskiftning af termostatventil.                                            B15.08 Udskiftning af termostatventil:

 

16.00 Nøgler og låse.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

16.01 Vedligeholdelse af låse, samt omlægning/udskiftning       C

           af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end

           udleveret og kvitteret for ved indflytning.16.01 Omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning:

 

16.02 Erstatning af manglende originale vaskelåse /kort i det    C

           antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen.16.02 Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort i det antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen:

 

17.00 Altan, loft- og kælderrum.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

17.01 Tømning og rengøring.                                                         17.01 Tømning og rengøring: C

 

17.02 Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser,        C

           lamper og strømføring.17.02 Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser og lamper:

 

18.00 Generelt om udstyr.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

18.01 Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende           C

           beslag, persienner og lamper og strømføring mv..18.01 Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper mv.:

 

19.00 Generelt om rengøring og afkalkning.

Standard.

A accepteres, B afdeling, C fraflytter

 

19.01 Rengøring af tømt bolig.                                                      C19.01 Rengøring af tømt bolig:

 

19.02 Rengøring efter håndværkere                                             C

 

19.03 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse.                       C19.03 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse:

 

Beskrivelse af boligernes generelle standard – afdeling.

Beskrivelsen nedenfor afspejler den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der indsat et skema, som beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.

 

4.1 Generelt

Døre:Text411:

 • Oprindelige døre fra 1920 er fyldningsdøre. Disse kan i årenes løb af forskellige årsager være udskiftet med andre typer døre. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Døre skal generelt være hvide, dog accepteres det, hvis fyldningsdøre er afsyrede.
 • Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når investeringen er afskrevet og skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes disse med tilsvarende.
 • Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af ejendommen. 

Image4111: Image4112: El-installationer:Text412:

 • Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer.
 • Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren.

Image4121: Image4122:Gulv:Text413:

 • Gulve i værelser er udført af gulvbrædder, som man brugte det i 1920. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende eller nyere typer gulve.
 • Tidligere lejere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på ovenstående. Når investeringen er afskrevet og gulvet er nedslidt (slid og ælde) udskiftes disse med tilsvarende eller nyere typer gulve.
 • Gulve i køkkener kan variere over følgende materialevalg: vinyl / linoleum / de gamle oprindelige trægulve. Ved udskiftning (slid og ælde) udskiftes disse til linoleum.
 • Gulve i baderum kan variere over følgende materialevalg: terrazzo / klinker / linoleum. Såfremt disse skal udskiftes som følge af slid og ælde udskiftes disse med klinker / fliser.

Image4131: Image4132: Sanitet:Text414:

 • Sanitet er karakteriseret ved at være af forskellige mærker. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes med tidssvarende produkter (f.eks. Ifö), der er vandbesparende.
 • Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når investeringen er afskrevet og nedslidt (slid og ælde) udskiftes disse med tidssvarende produkter (f.eks. Ifö), der er vandbesparende. 

Image4141: Image4142: Vægge:Text415:

 • Lette skillevægge forefindes generelt ikke i afdelingen.
 • Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at opsætte lette skillevægge. Disse ændres ikke efterfølgende af afdelingen.
 • I enkelte boliger kan der være ændret på størrelsen mellem køkken og toilet ved at skillevæggen kan være flyttet. Dette ændres ikke efterfølgende af afdelingen. 

Image4151: Image4152: Vinduer:Text416:

 • Vinduer udført i træ. Ved nedslidning udskiftes disse i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af bygningen.
 • Der er normalt vindueskarme af typen træ / marmor under de enkelte vinduer. Tidligere beboers ændring af dette i overensstemmelse med råderetsreglerne vil ikke blive tilbageført.Image4161: Image4162:

Andet:

Text417:

4.2 Særligt vedrørende køkken

Boligernes standard er karakteriseret ved

 

Køkkenelementer:Text421:

 • Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige køkkener.
 • Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når investeringen er afskrevet og køkkenet skal udskiftes (slid og ælde) opsætter afdelingen standardkøkkener af tilsvarende kvalitet.
 • Køkkenskabe og -låger skal være hvide.

Image4211: Image4212: Installationer:Text422:

 • Boligerne er tilsluttet bygas.
 • I afdelingen medfølger ikke hårdehvidevarer.Image4221: Image4222:

4.3 Særligt vedrørende baderum

Boligernes standard er karakteriseret ved

 

Badezonen:Text431:

 • Badezonen er i de fleste boliger karakteriseret ved, at der på væggene er opsat malet væv og på gulvene terrazzo / linoleum. Det var den måde, hvorpå man lavede de gamle toiletrum om til baderum. 
 • Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke, med mindre det er i uoverensstemmelse med nyere og nugældende regler. Image4311:

Image4312: Fliser på vægge:Text432:

 • I de fleste badeværelset er der på væggene opsat væv malet med vådrumsmaling.
 • Ved fraflytning bliver væv erstattet af klinker / fliser. Dette betales af afdelingen.
 • Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke, med mindre det er i uoverensstemmelse med nyere og nugældende regler. 

Image4321: Image4322: Badeværelsesudstyr:Text433:

 • Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved at være af mange forskellige typer. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Ved udskiftning på grund af slid og ælde opsættes nyt udstyr af tidssvarende typer.

Image4331: Image4332: 4.4 Særligt vedrørende altan/have

Boligernes standard er karakteriseret ved:

 

Beplantning:Text441:

Ikke relevant for Afd.13

Image4411: Image4412: Havelåge:Text442:

Ikke relevant for Afd.13

Image4421: Image4422:Træværk:Text443:

Ikke relevant for Afd.13

Image4431: Image4432:Skur/overdækning:

Text444: Ikke relevant for Afd.13

Image4441:

Image4442: Andet:Text445:

 • Punkt 9.1 - 9.6 Haves ikke i afdelingen
 • Punkt 10.1 - 10.6, 10.8 Haves ikke i afdelingen
 • Punkt 16.2 Haves ikke i afdelingen.

 


 

Boligforeningen AAB Afd. 13 | Bramslykkevej 9 | 2500 Valby | Tlf.: 30480526